Lantbruk och företag har ofta stora ytor väl ämnade för solceller. Stora anläggningar har skalfördelar gentemot mindre då man på dessa kommer ner i billigast pris per W. Detta betyder att återbetalningstiden förkortas och avkastningen blir större.

SOLCELLER TILL LANTBRUK OCH FÖRETAG

Lantbruk och företag har goda förutsättningar till installera kostnadseffektiva solcellsanläggningar med hög produktion. Eftersom lantbruk och företag ofta har stora takytor i söderläge får man ett högt utbyte i producerade kilowattimmar per installerad kilowatt (kWh/kWp). Stora solcellsinstallationer på stall, logar och ekonomibyggnader är de systemen som är mest ekonomiskt gynnsamma då de är billigast i kr/Wp.

Genom att investera i en solcellsanläggning till er fastighet minskar elräkningen. Ni påverkas därmed mindre av elprisökningar vilket leder till att man sparar pengar från dag 1 vilket syns direkt i resultaträkningen.

Att investera i solceller är ett bra sätt att sänka företagets resultat samtidigt som investeringen ger god avkastning (ofta 7-10%) på pengarna under många år framöver. Viktigt är dock att man dimensionerar solcellsanläggningen efter sin elkonsumtion. Vi hjälper dig till rätt val.

Som företag kan man ansöka om att få 30% i solcellsstöd. Riksdagen beslutade nyligen att satsa totalt 1 395 miljoner kronor till solcellsstödet under perioden 2016-2019. Vi hjälper självklart till med bidragsansökan.
Mer om solcellsstöden kan du läsa här.

Våra solceller har marknadens bästa garantier med 30 års produktgaranti och 30 års 87 % linjär effektgaranti vilket betyder att produkten garanteras hålla längre tid än vad det tar för den att återbetala sig själv. En investering som du garanterat kommer tjäna pengar på.

 

Solceller SOLARWATT 30 års garanti

REDO FÖR EN KOSTNADSFRI PROJEKTERING OCH OFFERT?

SOLCELLER GER LANTBRUK OCH FÖRETAG EN STARKARE MILJÖPROFIL

Solceller är det perfekta sättet att stärka ert företags miljöprofil. Solceller använder solens energi vilken är 100% förnyelsebar och fri från CO2 utsläpp. Till solcellsanläggningen kan en lösning för liveövervakning installeras. Ni kan, med fördel, presentera er solelproduktion samt reducerade CO2-utsläpp på er hemsida. Samma info kan visas på en display i anslutning till er fastighet.

Rossviks Säteri 131kW solceller på stallet

ENKELHET

En solcellsanläggning har inga rörliga delar och när den är installerad kräver den minimalt underhåll och service. Vid installationen seriekopplas solcellerna i så kallade strängar för att öka spänningen i kablarna och på så sätt minska förluster. Strängarna kopplas sedan in i en växelriktare som gör om likspänningen från solcellerna till växelström och fasar in den på er sida av elmätaren. På detta sätt använder ni till största möjliga mån den solel ni producerar själva. Sker en överproduktion matas automatiskt överskottet ut på elnätet och ni får betalt för de överproducerade kilowattimmarna.

REDO FÖR EN KOSTNADSFRI PROJEKTERING OCH OFFERT?

ATT TÄNKA PÅ VID KÖP OCH INSTALLATION AV SOLCELLER

  • Alla växelriktare ska vara CE-märkta och programmerade enligt SS-EN50438 (Svenska nätinställningar)
  • I Sverige får man snedbelasta faserna med max 3000W inmatad effekt
  • Monteringssystemet och alla ingående delar ska vara beräknat för lokala snö- och vindlaster
  • En säkerhetsmarginal på 30cm bör användas runt öppna kanter för att minimera vindfånget
  • Du får göra allt montage själv utom inkopplingen av växelriktaren mot elnätet, den ska en behörig elektriker göra
  • Bidrag kan sökas hos Energimyndigheten och hos Jordbruksverket (OBS att bidraget inte är garanterat)
  • Förhandla fram ett elavtal med bra betalning eller kvittning (nettomätning) med en elleverantör (behöver inte vara din nätägare)
  • En solcellsinstallation på Ditt hus berättigar till ROT-avdrag (kan EJ kombineras med solcellsbidrag)
  • Solceller har inga lösa delar och efter monteringen producerar solcellerna el i många år utan behov av service
Kontakta oss

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar så återkommer vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt