SOLCELLSBIDRAG

Solcellsbidraget har nu funnits några år och är ett bidrag man kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Solcellsbidraget täcker 20% av den totala kostnaden för installationen av anläggningen för privatpersoner och 30% för företag.

Riksdagen beslutade nyligen att satsa totalt 1 395 miljoner kronor till solcellsstödet under perioden 2016-2019.

Utdrag ur Näringsutskottets betänkande:

”Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv. Bland annat som en följd av fallande priser på solcellsanläggningar har antalet ansökningar blivit fler än beräknat, vilket innebär att avsatta medel inte är tillräckliga. För att stimulera en utbyggnad av solceller även i fortsättningen satsar regeringen totalt 1 395 miljoner kronor under perioden 2016–2019 för detta ändamål då det befintliga stödet för installation av solceller har varit framgångsrikt.”

Mer info och ansökan om bidrag för solceller hittar ni här:
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/

Ladda ned bidragsansökan på nedladdningssidan.

STÖD FÖR FÖRNYELSEBAR ENERGI HOS JORDBRUKSVERKET

Hos Jordbruksverket finns flera stöd att söka för förnybar energi och klimatsatsningar.

På hemsidan skriver de:
”Det finns flera stöd du kan söka om du vill satsa på förnybar energi. Du kan även få stöd för insatser som leder till minskade utsläpp av växthusgaser eller för att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat.”

Bland annat finns ett investeringsstöd att söka i samband med satsningar inom produktion eller användning av förnybar energi för ditt företag.

Läs mer här.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar så återkommer vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt