FÅ OFFERT
Solceller - Vad du vill veta men aldrig vågat fråga

Solceller - Vad du vill veta men aldrig vågat fråga

2020-01-22
/
av
Fredric Larsson
I kategorin

När det pratas om solceller och solenergi används det ofta många tekniska termer och andra ovanliga uttryck och ord. Vad de betyder kan verka som en självklarhet för de som arbetar och verkar i solcells-branschen. Men för allmänheten är det inte alltid lika lätt. Här förklarar vi ett antal ord och benämningar som ofta förekommer:

Växelriktare

Alla solcellsanläggningar behöver en växelriktare. Växelriktare gör om den likström som produceras av solcellsmodulerna till växelström som passar in i våra elnät och elcentraler. Därför kopplar man växelriktaren mellan solcellerna på taket och elcentralen inne i huset. De flesta växelriktarna kan monteras både inomhus och utomhus.


Bild på växelriktare från tillverkaren SMA

kWp - Kilowattpeak

Kilowattpeak beskriver toppeffekten på en solcellsmodul eller solcells-anläggning vid standardiserade testförhållanden. Detta används vanligtvis för att beskriva vilken effekt som är installerad på taket. Men förklarar alltså inte hur mycket energi en enskild solcellsanläggning kommer att producera.


kWh - Kilowatt hour (kilowattimme) 

kWh är en energienhet som beskriver hur mycket energi som går åt för att driva en elektrisk apparat eller som produceras från exempelvis en solcells-anläggning.

Om solcellsanläggningen producerar 1 kilowatt (1000W) i en timma har anläggningen producerat 1 kWh.


k (Kilo) = 1000

W (Watt) = Mått på effekt

h (Hour) = Engelskans ord för timme


kWh = Effekt över tid, 1000W * h


För varje kWp installerad effekt producerar man normalt 850-1050 kWh/år i Sverige. Hur mycket anläggningen producerar beror på flera faktorer, såsom riktning mot söder, geografisk placering, lutning på taket samt eventuell skuggning.


Temperaturkoefficient

Temperaturkoefficient kan enkelt förklaras med att ökad celltemperatur minskar verkningsgraden i cellen och tvärtom. Temperaturkoefficienten är normalt ca -0,34% per ökad °K. Standardtester görs med en celltemperatur på 25°c, medan celltemperaturen under en varm vindstilla sommardag är kan vara uppemot 65 grader.


STC - Standard testing conditions

För att fastställa en solcellsmoduls effekt och yteffektivitet flashas (blixtras) varje modul i STC (standard testing conditions), översatt på svenska blir det ungefär ”Standardiserade testförhållanden”.

Dessa förhållanden innebär 1000 W/m2 solinstrålning, med 0 graders infallsvinkel (normalt infall), AM 1.5 (vilket är luftmassan ljuset passerar genom och som påverkar ljusspektrumet) och 25°c celltemperatur.


Azimuth

Betyder i solcellssammanhang "Riktning mot söder". Dock kan benämningen på riktningen av en fastighet skilja sig lite beroende på vilket programvara som använts. En vanlig benämning är att rakt söderläge till rakt västläge går från 0 till 90 och rakt söderläge till rakt östläge får från -0 till -90. Detta får man enklast fram med en klassisk gradskiva.


DHT - Damp heat test

Damp heat test, som enklast översätts till "värmefukttest", är ett test som utförs för att avgöra hållfasthet och kvalitet i en solcellsmodul. Testet innebär att man utsätter en modul för en temperatur på 85°c och en relativ luft-fuktighet på minst 85% i 1000 timmar. 1000 timmar är vad en modul minst ska klara av, sedan finns det betydligt längre tester som gjorts för att se hur olika moduler degraderas med tiden.

On- och Off Grid

Solceller har många olika applikationsområden men de två vanligaste man skiljer mellan är solcellssystem för nätanslutning (on-grid) och icke nät-anslutna solceller, så kallat off-grid.

Solcellssystem för nätanslutning fungerar på det sättet att solcellerna seriekopplas i så kallade strängar. Detta gör man för att öka spänningen i strängen och på så sätt minska kabelförluster. Solcellerna kopplas sedan in i en växelriktare som gör om likströmmen, som skapas när solen träffar cellerna, till växelström och fasar in den på din sida av elmätaren. Detta leder till att man i största möjliga mån själv förbrukar den el man producerar. Kan man inte själv förbruka elen får man en överproduktion som man kan sälja tillbaka till nätet. Då man inte kan producera hela sitt behov köper man istället el från nätet.

Off-grid anläggningar kan se ut på många sätt men enkelt förklarat består dessa av solceller som kopplas till en laddregulator som i sin tur sköter uppladdningen av en batteribank. På detta sätt kan man lagra elen man producerar och använda den när man behöver den. Vanliga applikations-områden för fristående solcellssystem är fritidshus, båt och husbil. Off Grid-system är vanligast i exempelvis sommarstugor där inkoppling på elnätet är väldigt kostsamt och elförbrukningen låg och koncentrerad till sommarhalvåret.
Uppladdade filer