FÅ OFFERT
ECOKRAFT fortsätter växa - Med kvalitet och hållbarhet i fokus

ECOKRAFT fortsätter växa - Med kvalitet och hållbarhet i fokus

2021-10-20
/
av
Ecokraft
I kategorin

Sedan januari 2021 har antalet anställda ökat med 70 procent och ECOKRAFT är nu etablerade i mellersta och södra Sverige. Med tio kontor och en personalstyrka på totalt 146 personer ser ECOKRAFT nu fram emot att öka sina marknadsandelar inom flera kundsegment.

- Vi har rekryterat medarbetare i alla led och har även utökat organisationen med specialister inom olika segment för att stärka vår närvaro inom lantbruk, BRF och företag. Nya regelverk ställer högre krav på klimatanpassning för företag, samtidigt som fördelarna med egen elförsörjning uppmärksammas på bredare front på företagssidan, säger Oscar Gustavsson, vd på ECOKRAFT.

Europaproducerade solceller ett strategiskt vägval

Med situationen som råder på den globala marknaden brottas solcellsbranschen med utmaningar vad gäller leveranssäkerhet, arbetsförhållanden, och spårbarhet i produktion. ECOKRAFT har valt att arbeta med solceller och material producerat i Europa vilket är en stor konkurrensfördel, inte minst idag.

- Det gäller att vara uthållig. Vi grundade verksamheten 2008 med ambitionen att driva omställningen till ett långsiktigt hållbart liv och det arbetar vi för ännu, varje dag. Från start har hållbarhet och goda anställningsförhållanden varit högprioriterat och vi är övertygade om att hög kvalitet lönar sig i längden, säger Oscar Gustavsson.

- En av anledningarna till att vi valde att samarbeta med den tyska solcellstillverkaren Solarwatt är att de är ISO-certifierade inom kvalitet-, miljö-, arbetssäkerhets- och energihantering. Att de arbetar aktivt med miljövänlig resursanvändning i alla led är viktigt för oss tillägger han.

Speciella krav med svenskt klimat

Det stora utbudet av aktörer och olika kvaliteter på produkter gör det svårt för solcellsköpare att skapa sig en tydlig bild av vad man får för pengarna. Det är viktigt att intressenter får likvärdiga underlag för att kunna göra korrekta jämförelser och det krävs en del kunskap för att få en klar bild av alla olika kvalitetsaspekter som man behöver ta i beaktande inför en investering. ECOKRAFT arbetar aktivt för att informera och utbilda solcellsköpare om vad kvalitet innebär i solcellsbranschen.

- Med vår långa erfarenhet vet vi vilka påfrestningar solceller utsätts för i vårt svenska klimat och vi börjar nu även se hur olika kvaliteter på solceller klarar av tidens tand. Våra glas/glas-moduler är både effektiva, hållbara och klarar av vädret påfrestningar säger Oscar Gustavsson.

- Mikrosprickor är ett problem som vi kommer att se mer av framöver när solcellerna har ett par år på nacken. Vi är trygga med att arbeta med en premiumprodukt. De moduler som vi installerar är av högsta kvalitet och har en produktgaranti på hela 30 år tillägger han.

Höga elpriser och fördelaktiga avdrag

Det finns en stor efterfrågan på solenergi på den svenska marknaden idag. Den installerade effekten är nu uppe i över 1 GW och av dessa installerades två femtedelar under 2020 enligt uppgifter från Energimyndigheten.

Den senaste tidens ökade elpriser i kombination med fördelaktiga avdrag gör att fler svenskar ser fördelarna med att investera i egen energiförsörjning.

- Förutom att minska kostnaderna för energi höjer man ju även värdet på sitt hus eller fastighet, och dessutom har man möjlighet att sälja överskottet och på så sätt tjäna en slant. Det som diskuteras mycket nu är lagring av energi samt elavtal och hur man optimerar sin anläggning utifrån sin förbrukning. Smart energistyrning kommer vi att se mycket av framöver, säger Oscar Gustavsson.

Uppladdade filer