Din kundvagn
Inga produkter ligger i kundvagnen.
Pris: 0,00kr
Innehåll
Din kundvagn är tom!
Språk/Valuta
Swedish 
Priser visas Inkl. moms
Produkter
Sök produkt
Om solceller

Ecokraft planerar, projekterar och monterar kvalitets-solceller från tyska centrosolar. Här är solceller av polykristallint kisel

Hur fungerar solceller?

Solcellens funktion

De solcellsanläggningar som byggts de senaste åren använder i huvudsak två olika modul­typer. Den ena modultypen är uppbyggd av kristallina kiselsolceller och den andra är upp­byggd av amorfa kiselsolceller, eller andra halvledarmaterial (t.ex. CdTe, CIGS), i dagligt tal så kallade tunnfilmssolceller. 

En kiselsolcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial med kontakter på fram- och baksidan. När solinstrålningen (ljuset) träffar solcellen polariseras den så att framsidan blir negativt– och baksidan positivt laddad. Metallkontakterna på fram- och baksidan tar upp laddningen i form av elektrisk ström. 

En kiselsolcell ger ca 0,5 volt, vilket är för låg spänning för att vara praktiskt användbar varför man seriekopplar ett antal celler (30-36 st för batteriladdning, 50-72 st för nätanslutning) i en modul för att de tillsammans ska komma upp i en lämplig spänning, t.ex. för att kunna användas för laddning av ett 12 volts blybatteri eller anslutas till en växelriktare.

Källa: http://www.svensksolenergi.se/page.php?page=el_fran_solen&&main=54 

Varför solceller?

Solceller är en hållbar energikälla som efter tillverkning är helt fri från koldioxidutsläpp. När solcellen har suttit upp i cirka två år har den genererat mer energi än vad som går åt för att producera den.
De solceller vi jobbar med har en linjär effektgaranti upp till 30 år och under de åren har man genom investeringen bundit sitt elpris för den elen anläggningen producerar.
Eftersom anläggningen saknar rörliga delar krävs minimalt underhåll. Man monterar oftast anläggningarna på befintliga byggnader och behöver därför inte avhålla någon mark för projektet.

Genom att investera i en solcellanläggning bidrar du till ett mer hållbart samhälle.

Solinstrålning i Sverige


Genomsnittlig solinstrålning i Sverige

Kartan visar den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige och bilden visar hur olika placeringar av solceller ger olika procentuella effektskillnader.

För att uppskatta hur mycket solel din solcellsanläggning kommer att producera per år tar du solinstålningen multiplicerat med placeringen och summan av det multipliceras med antalet installerad kW.

Exempel:

För en installerad solcellsanläggning på 5kW (45° lutning, rakt söderut) i Stockholm skulle beräkningen bli

1000 * 1,12 * 5 = ca 5600 kWh

För dig som vill beräkna mer exakt.

Solcellsbidrag

Solcellsbidraget har nu funnits några år och är ett bidrag man kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Solcellsbidraget täcker 35% av den totala kostanden för installationen av anläggningen. Det vill säga att om man sätter upp en anläggning för 100 000 får man 35 000 i bidrag.

Nu har regeringen beslutat om att förlänga solcellsbidraget till 2016 med ytterligare 210 miljoner, vilket betyder att alla som inte ännu sökt bidrag bör göra det.

Utdrag ur regeringens proposition:

I syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för utvecklingen och etableringen av denna teknik förlängs stödet för installationer av solceller tom 2016, genom att ytterligare 210 miljoner kronor tillförs detta ändamål.

Mer info och ansökan om bidrag för solcellsanläggning hittar ni här
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/

Ladda ned bidragsansökan här.

Stöd för förnybar energi hos Jordbruksverket

Hos Jordbruksverket finns flera stöd att söka för förnybar energi och klimatsatsningar. 

På hemsidan skriver de:
"Det finns flera stöd du kan söka om du vill satsa på förnybar energi. Du kan även få stöd för insatser som leder till minskade utsläpp av växthusgaser eller för att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat."

Bland annat finns ett investeringsstöd att söka i samband med satsningar inom produktion eller användning av förnybar energi för ditt företag.

Läs mer här

Försäljning av solel 

Nedan listar vi några elbolag som erbjuder ersättning av överskottsel för dig som gör din egen el. 
2012-10-24

Elbolag som köper överskottsel från personer och företag som gör egen solel

BestEl
Bixia
EON
Falkenberg Energi
Fortum
Telge Energi
Vattenfall
Öresundskraft

Elnätsägare som erbjuder att kvitta överskottselen du producerar mot den du köper (nettodebitering).

Mälarenergi
Utsikt
Sundsvall Elnät
Gävle Energi
Bergs Tingslags Elektriska
Övik Energi Elnät
Hamra Besparingsskog
Härjeåns Nät
Åkab Nät och Skog
Ljusdal Elnät
Sandviken Energi Elnät
Söderhamn Elnät
Härnösand Elnät
Kramfors Energiverk
Elektra Nät
Hofors Elverk
Årsunda Kraft och Belysningsförening
Linde Energi

Till elbolag
Finns ni inte med på listan kontakta oss på info@ecokraft.se 

Fler länkar

Elsäkerhetsverkets broschyr om vind- och solel

http://sv.wikipedia.org/wiki/Solcell
Om solceller på Wikipedia

http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-privatpersoner/Hur-fungerar-solcellen1/
Om solceller på Solelprogrammet

http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Elproduktion/Mikroproduktion-av-el/
Om mikroproducerad el på Svensk Energi

http://upptackarbyran.se/hur-funkar/annat/53-hur-funkar-solceller.html
Om solceller på Upptäckarbyrån

 


Nyhetsbrev
Aktuellt just nu
S-Class Vision 60 Solceller för nätanslutning och off-grid. 1677mm x ...
3 040,00kr
3 550,00kr 
Renesola 240W Poly Solceller för nätanslutning och off-grid. 1640mm x...
2 250,00kr
2 295,00kr 
Involar MAC250 Mikroi... KAMPANJ! 1795/st vid köp av minst 12 st! Plug and P...
1 849,00kr
2 195,00kr 
Eliq energimätare Eliq visualiserar den totala elförbrukningen i ditt...
2 250,00kr
2 495,00kr 
Reklam
Copyright © EcoKraft Sverige AB